Technické informace

  • Rozdíl mezi rovnou a trapézovou ojnicí FOTO1 FOTO2
  • Jak vypadají chladící kanály na pístu FOTO1