AMC filtry pevných částic

Co je to vlastně Filtr Pevných částic?

Filtr pevných částic (často DPF ) je zařízení odstraňující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Systém funguje na principu zachytávání pevných částic na porézním materiálu poloprůchodných kanálků příslušného filtru.Vlivem nárůstu znečištění a tím i tlaku, elektronický systém nebo obvod zajistí aby byly veškeré zbytky spáleny.

AMC nabízí dvě provedení DPF, ekonomické, obsahující cordierit a druhé,s delší životností, obsahující karbid křemíku.

Správnou variantu filtru pro Vaše vozidlo a jeho cenu naleznete v našem elektronickém katalogu. Potřebujete-li poradit s výběrem filtru - kontaktujte nás.

Kde je DPF nainstalován?

DPF je instalován za katalyzátorem, a je buď jeho částí, nebo jako nezávislý prvek.

 Jaké vozidla jsou vybavena filtry částic?

Některé vozy Euro III jsou již DPF vybaveny , veškeré vozy od Euro IV je mají povinně, přičemž normy Euro V a VI navíc snižují počet pevných částic.

Údržba DPF

Proces regenerace DPF může být prováděn pasivně nebo nuceně aktivně.

Pasivní regenerace funguje např. během pohybu vozidla na dálnici v režimu 2500/3000 ot/min., částice sazí vyhoří a filtr je tak opět připraven.

Aktivní regenerace se spouští v případě, když nebylo možné provést pasivní regeneraci za posledních přibližně 250-950km, tedy typicky pokud jezdíte především ve městě nebo na krátké vzdálenosti. Rozmezí je uvedeno na základě počtu nedokončených aktivních regenerací,zaplnění filtru a dalších algoritmech, které jsou řízeny řídící jednotkou.

Pokud jsou vozy s DPF filtry provozovány pouze v krátkých intervalech nebo v městském provozu, není možné dosáhnout požadovaných hodnot pro účinnou regeneraci filtru. Následkem je velmi vysoká teplota při regeneraci plného filtru a jeho možné poškození.
Kromě pevných částic zanáší DPF filtr také popel. Popel, který není hořlavý, nakonec způsobí omezení efektivity účinku filtru. Množství popela obsaženého v DPF je vypočteno řídící jednotkou motoru pomocí diagnostického systému vozidla.

Životnost filtru je cca.120 000 kilometrů. Při provozu v nevhodných podmínkám lze významně zkrátit jeho životnost a to až na polovinu

INDIKACE PORUCH

V případě že se Vám kontrolka filtru DPF rozsvítí, znamená to, že nastala jistá závada. Nejpravděpodobnější je zanesení filtru sazemi, případně prázdná nádržka na aditiva. Elektronika vozu přepne automobil automaticky do nouzového režimu, který zajistí nepoškození motoru vozu. Řídící jednotka sníží výkon, který je potřebný pouze pro dojetí do servisu. V servisu je vždy nutné provést diagnostiku, která potvrdí buď zanesení filtru, nebo diagnostikuje jinou závadu. S vozidlem, u kterého řídící jednotka motoru vyhodnotila závadu na filtru pevných částic nebo je vadný rozdílový snímač tlaku tzv. diferenční čidlo, se nedoporučuje jezdit. Diferenční čidlo kontroluje zaplnění filtru pevných částic DPF. Tyto čidla jsou ve vozidle dvě a snímají tlak ve výfukové soustavě před a za filtrem pevných částic. Na základě naměřených hodnot pak řídící jednotka vyhodnocuje procentuální zaplnění částicového filtru.

Nejčastější prohřešky při provozu vozidel vybavenými DPF Filtry

1. Krátké jízdy nebo jízdy v městském provozu:
filtr pevných částic pracuje pouze při teplotách nad 400 ° C, což znamená že čištění a regenerace v nižších teplotách neprobíhají optimálně.
Následkem jsou problémy s eliminací částic, které nejsou zlikvidovány a hromadí se uvnitř filtru. Výsledkem je postupná ztráta výkonu motoru a zvyšující se spotřeba paliva stupňující se dle zaplnění filtru a indikace kontrolky filtru DPF s potřebou návštěvy příslušného servisu.

2. Použití nevhodného maziva:
použití motorového oleje neodpovídající specifikaci výrobce zkracuje životnost DPF a urychluje nutnost jeho výměny.

3. Poškození turbodmychadla nebo závada v systému hlavy válců:
kovové částice jako následek zmíněného poškození jsou nalepeny na keramiku DPF, která není schopna v režimu regenerace kousky kovu vypálit. V takovém případě se doporučuje výměna DPF, aby se zabránilo zastavení motoru.
AM-DPF nabízí rozsáhlý katalog DPF filtrů, vyrobených dle vysokých kvalitativních standardů z nichž převážná většina byla schválena dle evropské normy ,směrnice E9-103R.

Správnou variantu filtru pro Vaše vozidlo a jeho cenu naleznete v našem elektronickém nebo pdf katalogu.